Χρήση της προκαθορισμένης προβολής προγραμματισμού Χρήση της ψηλής προβολής προγραμματισμού
Εμφάνιση/Απόκρυψη Πλοήγησης
Εμφάνιση Συγκεκριμένων Ημερομηνιών
Σήμερα Πίσω 08/06/2023 - 14/06/2023 Εμπρός
Πέμπτη, 08/06/2023 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
A113 - A1 - (79/10)                                                    
A117 - A2 (TETY) - (77/10)                                                    
A121 - A3 - (58/7)                                                    
A125 - A4 - (61/8)                                                    
Aµφιθέατρο Α - (120/15)                                                    
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22)                                                    
H204 - H1 - (63/8)                                                    
H208 - H3 - (28/4)                                                    
Αναγνωστήριο (166/166)                                                    
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43)                                                    
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30)                                                    
Β106 -(21/3)                                                    
Β108 - (24/3)                                                    
Β110 - (24/3)                                                    
Β318 - (70/9)                                                    
Ε311 - (24/3)                                                    
Ε313 - (48/6)                                                    
Η206 - H2 - (28/4)                                                    
Η308 - (24/3)                                                    
Κ206 - (60/14)                                                    
Φουαγιέ1 (60/60)                                                    
Φουαγιέ2 (28/60)                                                    
Παρασκευή, 09/06/2023 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
A113 - A1 - (79/10)                                                    
A117 - A2 (TETY) - (77/10)                                                    
A121 - A3 - (58/7)                                                    
A125 - A4 - (61/8)                                                    
Aµφιθέατρο Α - (120/15)                                                    
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22)                                                    
H204 - H1 - (63/8)                                                    
H208 - H3 - (28/4)                                                    
Αναγνωστήριο (166/166)                                                    
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43)                                                    
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30)                                                    
Β106 -(21/3)                                                    
Β108 - (24/3)                                                    
Β110 - (24/3)                                                    
Β318 - (70/9)                                                    
Ε311 - (24/3)                                                    
Ε313 - (48/6)                                                    
Η206 - H2 - (28/4)                                                    
Η308 - (24/3)                                                    
Κ206 - (60/14)                                                    
Φουαγιέ1 (60/60)                                                    
Φουαγιέ2 (28/60)                                                    
Σάββατο, 10/06/2023 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
A113 - A1 - (79/10)                                                    
A117 - A2 (TETY) - (77/10)                                                    
A121 - A3 - (58/7)                                                    
A125 - A4 - (61/8)                                                    
Aµφιθέατρο Α - (120/15)                                                    
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22)                                                    
H204 - H1 - (63/8)                                                    
H208 - H3 - (28/4)                                                    
Αναγνωστήριο (166/166)                                                    
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43)                                                    
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30)                                                    
Β106 -(21/3)                                                    
Β108 - (24/3)                                                    
Β110 - (24/3)                                                    
Β318 - (70/9)                                                    
Ε311 - (24/3)                                                    
Ε313 - (48/6)                                                    
Η206 - H2 - (28/4)                                                    
Η308 - (24/3)                                                    
Κ206 - (60/14)                                                    
Φουαγιέ1 (60/60)                                                    
Φουαγιέ2 (28/60)                                                    
Κυριακή, 11/06/2023 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
A113 - A1 - (79/10)                                                    
A117 - A2 (TETY) - (77/10)                                                    
A121 - A3 - (58/7)                                                    
A125 - A4 - (61/8)                                                    
Aµφιθέατρο Α - (120/15)                                                    
Aµφιθέατρο Β (Στ.Ορφ.) - (178/22)                                                    
H204 - H1 - (63/8)                                                    
H208 - H3 - (28/4)                                                    
Αναγνωστήριο (166/166)                                                    
Αναγνωστήριο Ισόγειο - (43/43)                                                    
Αναγνωστήριο Πατάρι - (30/30)                                                    
Β106 -(21/3)                                                    
Β108 - (24/3)                                                    
Β110 - (24/3)                                                    
Β318 - (70/9)                                                    
Ε311 - (24/3)                                                    
Ε313 - (48/6)                                                    
Η206 - H2 - (28/4)                                                    
Η308 - (24/3)                                                    
Κ206 - (60/14)                                                    
Φουαγιέ1 (60/60)                                                    
Φουαγιέ2 (28/60)                                                    
Δευτέρα, 12/06/2023 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
A113 - A1 - (79/10)                                                    
A117 - A2 (TETY) - (77/10)                                                    
A121 - A3 - (58/7)                                                    
A125 - A4 - (61/8)