Χρήση της προκαθορισμένης προβολής προγραμματισμού Χρήση της ψηλής προβολής προγραμματισμού
Εμφάνιση/Απόκρυψη Πλοήγησης
Εμφάνιση Συγκεκριμένων Ημερομηνιών
Σήμερα Πίσω 29/05/2024 - 04/06/2024 Εμπρός
Τετάρτη, 29/05/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Πέμπτη, 30/05/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Παρασκευή, 31/05/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Σάββατο, 01/06/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Κυριακή, 02/06/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Δευτέρα, 03/06/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)                                                    
Αμφιθέατρο Α (125)                                                    
Αμφιθέατρο Β (148)                                                    
Εργαστήριο Βιοχημείας Γ (36)                                                    
Εργαστήριο Ζώων (Β) (40)                                                    
Εργαστήριο Φυτών (Α) (30)                                                    
Προβολέας Α                                                    
Τρίτη, 04/06/2024 12:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM
Αίθουσα Α΄ "Γ. Παπανικολάου" (30)                                                    
Αίθουσα Διδακαλίας Β (32)                                                    
Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (40)                                                    
Αίθουσα Η/Υ (40)                                                    
Αίθουσα Πολυμέσων (35)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου (34)                                                    
Άιθουσα Σ/σεων 3ου ορόφου(30)                                                    
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (30)